Tenchisi Emmo

Tenchisi Emmo

Ten[ici `mmo qen ouem`psa nem `elicabet tecuggenyc@ je `t`cmarwout
`n;o qen nihiomi `f`cmarwout `nje `poutah `nte teneji.

E;be vai ten]`woune@ hwc ;e`otokoc `ncyou niben@ ma]ho `eP=o=c
`e`hryI ejwn `ntef ,a nennobi nan ebol.