Niethnos tirou

Niethnos tirou

Doxaci `o:eoc `umwn@ Nie;noc tyrou `cmou P=o=c@ marou`cmou `erof
`nje nilaoc tyrou@ je `apefnai tajaro `e`hryi `ejwn@ ouoh ]me;myi
`nte P=o=c sop sa eneh@ =a=l.
Doxa Patri ke Uiw ke `agiw Pneumati@ Ke nun ke `a`i ke ic touc `ewnac
twn `ewnwn amen@ =a=l =a=l@
Doxaci `o:eoc `umwn.