Apetjeek evol

Apetjeek evol

`Apetjyk `ebol `nje pi`cmou tou logou pefiwt `i af[i carx hwc rwmi
`ntelioc.
Doxa Patri ke `Uiw ke `agiw `Pneumati.
Apetqelqwlf nau `erof@ apetqelqwlf sop nemwten@ apetqelqwlf
asf hijen pi`ctauroc.
Ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn Amyn.
:ai te ]nou `e te@ ;ai te ]cebyroc@ ]`prockunicyc tw monw `,rictoc.
( `Ere pi`cmou `n}`triac =e=;=u) =b@ `Viwt nem `Psyri nem Pi=p=na
=e=;=u.
(`Ere pi`cmou `n];eotokoc) =b@ Mari`a `;mau `nI=y=c P=,=c.
`Ere pi`cmou `mpenpatriar,yc@ `niwt ettaiyot `nar,y`ereuc papa abba
(...). *
Eu``i `e`hryi `ejen pailaoc tyrf@ je amyn ec`eswpi. Ka;olikon
Ka;olikon.

*Ere pi`cmou `mpenmytropolityc@ `niwt ettaiyot abba (...).

*`Ere pi`cmou `mpen`epickopoc@ `niwt ettaiyot abba (...).