Agios Hazaini

Agios Hazaini

Agioc `o :eoc@ Agioc ic,uroc@ Agioc `a;anatoc@ `o `ctaurw;ic di ymac@ `ele`ycon `ymac.

Agioc `o :eoc@ Agioc ic,uroc@ Agioc `a;anatoc@ `o `ctaurw;ic di ymac@ `ele`ycon `ymac.

Agioc `o :eoc@ Agioc ic,uroc@ Agioc `a;anatoc@ `o `ctaurw;ic di ymac@ `ele`ycon `ymac.

Doxa Patri ke Uiw ke `agiw Pneumati@ ke nun ke `a`i ke ic touc `e`wnac twn `e`wnwn@ amyn .

Agia `triac ``ele`ycon `ymac